Τίτλος προγράμματος

Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες»

Ταυτότητα
Διάρκεια
3 Απριλίου 2005 – 10 Νοεμβρίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Διαπολιτισμική Διοίκηση & Τεχνολογικές Προσαρμογές»
Εταίροι
IOBE, Eλληνικός Οργανισμός Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Ευρωπαϊκή Προοπτική (Κ.Α.Ε.Ε.Π), NEO ΙΝ.ΚΑ, HYPERTECH, ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ, ΚΑΠΑ-Research, DP León Núcleo de Futuro (Iσπανία), DP «Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora» (Πολωνία) και DP N.O.W. Net Organization for Work–economy (Ιταλία)
Περιγραφή

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ενεργός συμμετοχή, μέσω νέων εφαρμογών εργασίας (τηλεργασία) των μεταναστριών, που, λόγω ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που βιώνουν, υφίστανται διακρίσεις αντιμετωπίζοντας πρόσθετα προβλήματα συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μη αξιοποίησης των δεξιοτήτων που διαθέτουν.

Δράσεις / Υποέργα
  • εκπόνηση μελέτη εξειδίκευσης εφαρμογών τηλεργασίας στις γυναίκες μετανάστριες
  • σύσταση δομής «Κέντρο Διαπολιτισμικής και Τεχνολογικής Διοίκησης»
  • διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «τη διαπολιτισμική διοίκηση και τις νέες τεχνολογίες»
  • διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας «Development in Diversity» των Προγραμμάτων EQUAL
  • οδηγός για εργοδότες και διευθυντές ανθρωπίνων πόρων σχετικά με την ένταξη της διαφορετικότητας τα Συστήματα Διαχείρισης των επιχειρήσεων
  • εργαστήρια δικτύωσης και ευαισθητοποίησης συμβούλων απασχόλησης και υποστήριξης με θέμα «Η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο με έμφαση στην άμβλυνση κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης»
Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020