Χρονολογία 2022

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο - ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την καταπολέμηση φαινομένων Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο Εργασίας, που εκπονήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και σεμιναρίων του και να συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον ιδιαίτερα νευραλγικό χώρο της εργασίας.

Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια για την καλύτερη πληροφόρηση για τα ζητήματα βίας και παρενόχλησης στον κόσμο εργασίας, και απευθύνεται σε όποιον/-α ενδιαφερόμενο/-η θελήσει να το αξιοποιήσει ως ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Συνεχίστε με τις παρακάτω εκδόσεις