Τίτλος προγράμματος

Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας

Ταυτότητα
Duration
Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008
Financing
Υπουργείο Εξωτερικών 100%
Budget
-
Coordination / Implementation
ΚΕΘΙ
Partners
Δ.Ο.Μ. Αθήνας
Description

«Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της διεξαγωγής μιας συνεκτικής επιμορφωτικής δράσης προς τα αρμόδια μέλη των συγκεκριμένων φορέων.

 

Actions / Subprojects

Κυριότερες δράσεις:

-Διεξαγωγή τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων

-Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου

-Διεξαγωγή συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.