Τίτλος προγράμματος

Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας

Ταυτότητα
Διάρκεια
Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008
Χρηματοδότηση
Υπουργείο Εξωτερικών 100%
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
ΚΕΘΙ
Εταίροι
Δ.Ο.Μ. Αθήνας
Περιγραφή

«Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της διεξαγωγής μιας συνεκτικής επιμορφωτικής δράσης προς τα αρμόδια μέλη των συγκεκριμένων φορέων.

 

Δράσεις / Υποέργα

Κυριότερες δράσεις:

-Διεξαγωγή τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων

-Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου

-Διεξαγωγή συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Τρίπολης, για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/10/2023 - 31/03/2026
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Σύρου, για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/07/2023 - 31/12/2025
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Κέρκυρας, για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/10/2023 - 31/12/2025
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Λάρισας, για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/11/2023 - 31/12/2025