Εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της γυναίκας

                                                          10 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της γυναίκας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) διοργανώνουν εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων-Europe Direct. Η εκδήλωση με θέμα «Ευρώπη γένους θηλυκού» θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 Μαρτίου 2009 και ώρα 18:00 στην έδρα του 7ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων (Πανόρμου 59).

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας κ. Ευγενία Τσουμάνη, κατά την εισήγησή της πρόκειται να αναφερθεί στις δράσεις και τις πολιτικές ενίσχυσης της θέσης των γυναικών σε όλες τις αναπτυξιακές διαδικασίες. «Η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική, αποτελεί μέγιστο θέμα που αφορά την ίδια την κοινωνία, την ανάπτυξη και την οικονομία και τελικά, την ευημερία του τόπου μας. Με επίγνωση των προβλημάτων και των αναγκών, έχουμε υλοποιήσει έργα σε όλους τους τομείς και συνεχίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας αξιοποιώντας πολύτιμους εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Με έμφαση στην απασχόληση των γυναικών, στην καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσω της εκπαίδευσης, στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και στην ενίσχυση της παρουσίας τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κάνουμε σημαντικά βήματα προόδου για την πραγματική σύγκλιση μεταξύ των δύο  φύλων  και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και η γεφύρωση του χάσματος των αμοιβών που αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα αυτή τη χρονιά παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας. Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013  αποτελεί μία ακόμα ευκαιρία υποστήριξης των πολιτικών μας. Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες αλλάζουμε τον κόσμο.  Δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση των γυναικών για συμμετοχή  στα κέντρα λήψης αποφάσεων – οικονομικά και πολιτικά. Ήδη η κρίση της οικονομίας απέδειξε ότι περισσότερες γυναίκες στην επιχειρηματική διοίκηση οχυρώνουν τις επιχειρήσεις στους κλυδωνισμούς των αγορών.

Οι Ευρωεκλογές  του Ιουνίου 2009 αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία να αποδείξουμε ότι περισσότερες γυναίκες στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων μπορούν να πετύχουν ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές». 

  

Η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. κ. Έλενα Ζενακου πρόκειται να επισημάνει «Ακολουθώντας τις εξελίξεις που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφει μια αξιόλογη πορεία για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς και την προώθηση της Ισότητας των φύλων. Η υλοποίηση Προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, έχει συνεισφέρει σημαντικά στον εντοπισμό και την εξάλειψη των ανισοτήτων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πιο αναλυτικά, η επιτυχής υλοποίηση Έργων και Προγραμμάτων για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων κατά την Προγραμματική Περίοδο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό και νέα στοχοθεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ελλείμματα που εντοπίζονται στην ελληνική επικράτεια. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και έχουν πραγματοποιηθεί καινοτόμες δράσεις για την προώθηση των γυναικών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Οι γυναίκες εντάχθηκαν μαζικά στην αγορά εργασίας και την παραγωγική διαδικασία, γεγονός που μεταφράζεται σε εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού των γυναικών που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, παρά την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και τη βελτίωση της επαγγελματικής τους θέσης και σταδιοδρομίας στο σύνολό της, οι διακρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται, τόσο ως προς τους εκπαιδευτικούς κλάδους στους οποίους τείνουν να συγκεντρώνονται οι γυναίκες, όσο και ως προς τις μετέπειτα επαγγελματικές επιλογές των δυο φύλων. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας όλα τα χρόνια λειτουργίας του έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά για την προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο να συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών».

 

 

 

 

Συνεχίστε με τα παρακάτω
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 Δράση Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 Δράση Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Την Πέμπτη 11/04/2024, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) συμμετείχε σε Ημέρα Ενημέρωσης με θέμα: «Γυναίκα και αγορά εργασίας», που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε την Παρασκευή 05/04/2024 επίσκεψη στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΚΕΘΙ για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και καταπολέμηση
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε την Παρασκευή 05/04/2024 επίσκεψη στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΚΕΘΙ για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και καταπολέμηση