Θεματική

Πολιτισμός, ΜΜΕ

Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» έχει ως στόχο αφενός την ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και της
Διάρκεια 2016-2018 (26 μήνες)