Χρήσιμες συμβουλές για τις γυναίκες θύματα βίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) βρέθηκε εκ των πραγμάτων στο επίκεντρο των εξελίξεων, όσον αφορά την πανδημία κορονοϊού.  Για να αντιμετωπίσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενες τους κινδύνους που επιτείνονται από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, ο ΠΟΥ πρότεινε:
  • Να είναι ενήμερες ότι τα μέτρα της καραντίνας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι πιθανό να επηρεάσουν την καλή ψυχολογική κατάσταση των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους.
  • Να έχουν τη μέριμνα, έτσι ώστε να μειώνεται το στρες με το:
- Να αναζητούν πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και να μην αφιερώνουν παραπάνω από 1-2 φορές την ημέρα για την ενημέρωσή τους. - Να αναζητούν βοήθεια από την οικογένεια, τους/τις φίλους/-ες μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων κ.ά. - Να διατηρούν την καθημερινή τους ρουτίνα και να αφιερώνουν χρόνο για φυσική δραστηριότητα, ύπνο, κ.λπ. - Να διαχειρίζονται τις στρεσογόνες σκέψεις και συναισθήματα με ποικίλες ασκήσεις χαλάρωσης. -Να αναπτύσσουν ενέργειες που στο παρελθόν τις έχουν βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες. Επιπρόσθετα
  • Είναι χρήσιμο να έχουν διασφαλίσει:
- Τα πρόσωπα εκείνα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον που μπορούν να τις βοηθήσουν τόσο σε πρακτικά ζητήματα (π.χ. τροφή, φύλαξη παιδιών κ.ά.) όσο και στην αντιμετώπιση του στρες. -Ένα Σχέδιο Ασφάλειας για τις ίδιες και τα παιδιά τους, στην περίπτωση που η άσκηση βίας εναντίον τους χειροτερέψει. Να έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία επικοινωνίας γειτόνων, φίλων, μελών οικογένειας όπου μπορούν να καλέσουν για βοήθεια. Να έχουν διαθέσιμα απαραίτητα έγγραφα, χρήματα και κάποια προσωπικά είδη στην περίπτωση που θα χρειαστεί να φύγουν ξαφνικά. Να έχουν σχεδιάσει το πώς θα φύγουν και το πού θα αναζητήσουν βοήθεια (π.χ. τρόπος μετακίνησης, τοποθεσία). -Ότι ο σύζυγος/σύντροφος δεν μπορεί να βρει τις χρήσιμες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η γυναίκα [πληροφορίες για την αντιμετώπιση της άσκησης βίας από γραμμές βοήθειας, συμβούλους, φορείς προστασίας παιδιών, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και τα διαθέσιμα κέντρα στήριξης (π.χ. Συμβουλευτικά Κέντρα/Ξενώνες Φιλοξενίας)]. Όλες οι ανωτέρω συμβουλές είναι χρήσιμες και τα έμπειρα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων μας ήταν στη διάθεση κάθε γυναίκας, για να παράσχουν την κατάλληλη ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη, αλλά και να συμβάλουν στην απομάκρυνσή της από το κακοποιητικό περιβάλλον, με την κατάρτιση ενός σχεδίου ασφαλούς διαφυγής και φιλοξενίας της στους Ξενώνες Φιλοξενίας του δικτύου της ΓΓΟΠΙΦ.
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή διερμηνείας (γλώσσα Φαρσί) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση
Το Κ.Ε.Θ.Ι. ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νομικών* για την κάλυψη παροδικών αναγκών για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεταιστο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Η φετινή 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, τιμήθηκε υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Ο περιορισμός μετακινήσεων ανέτρεψε τον σχεδιασμό για ανοιχτές εκδηλώσεις, αλλά το περίτρανο «ΟΧΙ» στη βία ακούστηκε παντού. Για να το καταφέρουμε αυτό