Τίτλος προγράμματος

Building a safety net for migrant and refugee women

Ταυτότητα
Διάρκεια
2017-2018
Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συντονισμός / Υλοποίηση
ΚΕΘΙ
Εταίροι
Differenza Donna (Ρώμη, Ιταλία), SURT Foundation (Βαρκελώνη, Ισπανία), Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ (Αθήνα, Ελλάδα), Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Περιγραφή

To έργο "Κατασκευάζοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιεί εθνικές και διεθνείς δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας. Οι κύριοι στόχοι του είναι:

Εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των επιζησασών έμφυλης βίας, ιδίως των γυναικών μεταναστριών και των προσφύγων, στις ειδικές υπηρεσίες βοήθειας και τη λήψη της κατάλληλης υποστήριξης

Αναχαίτιση της ελλιπούς καταγραφής/αναφοράς περιστατικών έμφυλης βίας, αυξάνοντας την ικανότητα και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του χώρου για τον προσδιορισμό των επιζησασών και την παραπομπή τους στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες

Να επεκταθεί η πρόληψη και η απόκριση στην έμφυλη βία στις χώρες των εταίρων μέσω της ανάπτυξης της ικανότητας απόκρισης των επαγγελματιών στον τομέα της έμφυλης βίας σε σχέση με τις ποικίλες ανάγκες των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων; βελτίωση των μεθόδων εργασίας και καθιέρωση μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των φορέων και βελτιωμένης προστασίας

Ενδυνάμωση και ενημέρωση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων έτσι ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματά τους

Να ανοίξει στο δημόσιο διάλογο τις νέες προκλήσεις και το πλαίσιο απόκρισης στην έμφυλη βία και ν’ ενθαρρύνει τη δράση όλων των σχετικών παικτών, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης και διαβούλευσης με τις γυναικείες οργανώσεις
 

Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το ARIADNE2: “Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women” αποτελεί συνέχεια
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης με στόχο την πρόληψη και
Διάρκεια 2017-2023
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
Διάρκεια 2015-2023
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Σύρου» με κωδικό ΟΠΣ 5000608, αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων
Διάρκεια 2016-2023