Τίτλος προγράμματος

Διευκόλυνση της Επαγγελματικής Ζωής των Γυναικών

Ταυτότητα
Διάρκεια
01 Απριλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.: «Παρέμβαση Συμφιλίωσης», Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αιγάλεω, Δ.Ε.Α.Δ.Α.
Εταίροι
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αιγάλεω – Δ.Ε.Α.Δ.Α., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Περιστερίου – ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ., Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας – Δ.Ε.Α.Β., ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας – Ε.Ι.Ν., Εργατο-υπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, Αναπτυξιακή Επιμελητηρίων Πειραιά – (ΑΝ.Ε.Π), Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Κορυδαλλού, Council of Education, Youth and Women: Women’s Vice-council, Labour Union CCOO, Labour Union of Workers UGT, Employer´s confederation of Melilla CEME, Cyprus Gender Equality Observatory (CGEO)
Περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ» μέσω του προτεινόμενου έργου στοχεύει :

  • στην εφαρμογή Κοινωνικών Ωραρίων σε υφιστάμενες μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας
  • στη λειτουργία Δομών Στήριξης Γυναικείας Απασχόλησης
  • στην ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων και ανέργων γυναικών, για την εξάλειψη των στερεοτύπων για τους ρόλους των δύο φύλων.
Δράσεις / Υποέργα
  • Εκπόνηση Διαγνωστικής Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την πιλοτική δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης – Οδηγός Σύστασης Κοινωνικού Συνεταιρισμού
  • Επιστημονική υποστήριξη και αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών – Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης
  • Λειτουργία E-Forum Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Συμβούλων των Δομών
  • Ενέργειες Δημοσιότητας: Ημερίδες, Φυλλάδια
  • Διακρατικός Οδηγός: Οδηγός για τη Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής