Θεματική

Συμφιλίωση επαγγελματικής - ιδιωτικής ζωής

Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο έχει ως βασικό σκοπό την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνδέονται με τη φροντίδα και την προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής για
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κύριος στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση των πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και η
Διάρκεια 2015-2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ» μέσω του προτεινόμενου έργου στοχεύει : στην εφαρμογή Κοινωνικών Ωραρίων σε υφιστάμενες μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας στη λειτουργία Δομών
Διάρκεια 01 Απριλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008