Τίτλος προγράμματος

Ελλάδα - Διεθνές σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας

Ταυτότητα
Διάρκεια
1 Ιουλίου 2009 - 30 Απριλίου 2011
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Εταίροι
Δ.Ο.Μ., Ταμείον Θράκης, Δημοκρίτειων Πανεπιστήμιο, Ελληνική Εστία, Μουσείο της πόλεως των Αθηναίων
Περιγραφή

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε  από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 54,4%.

Κεντρική φιλοσοφία του έργου είναι η ενσωμάτωση στον ελληνικό κοινωνικό ιστό μειονοτικών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων με τη χρήση μεθόδων βιωματικής εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την γνωριμία με τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Ελληνική γλώσσα μέσα από τις μορφές του πολιτισμού: τραγούδι, θέατρο, χορός, ποίηση, αθλητισμός, ιστορία, φιλοσοφία, ετυμολογία.Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η πολύπλευρη στήριξη των ευπαθών ομάδων(μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Ρομά, παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, αλλοδαποί και ομογενείς, άνδρες γυναίκες, παιδιά) και η ένταξη τους, στο κοινωνικό σύνολο και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα των γυναικών.

Δράσεις / Υποέργα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ   ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολιστικής – Βιωματικής Μεθόδου γλωσσικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης
 • Πιλοτική Εφαρμογή σε μειονοτικές και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (Κομοτηνή, Αθήνα ), Ωφελούμενες 40 γυναίκες
 • Δημιουργία δικτύου Διαπολιτισμικής αγωγής
 • Δικτύωση με φορείς που εκπροσωπούν γυναίκες μειονοτικών ομάδων και μεταναστριών
 • Forum διαβούλευσης γυναικείων μειονοτικών ομάδων και μεταναστριών
 • Οδηγός Πολιτισμικού Προσανατολισμού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 • Δομές Στήριξης
 • Ανάπτυξη Κέντρου Τηλεκπαίδευσης και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 • Εργαστήρια Διαπολιτισμικού Αλφαβητισμού.
 • Ωφελούμενες 360 γυναίκες (40 ανά παράρτημα).
 • Κύκλοι Βιωματικής Ανάπτυξης σε ωφελούμενες γυναίκες.
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων.
 • Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες της Ελλάδας από ωφελούμενες γυναίκες.
 • Δημιουργία εργαλείων Ευαισθητοποίησης υπαλλήλων Δομών (Δημοσίων και Ιδιωτικών).

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Ένταξη 16 ωφελουμένων γυναικών στην αγορά εργασίας/ΚΕΘΙ
 • Ένταξη 4 ωφελουμένων γυναικών στις δομές που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος.
Παραδοτέα / αναμενόμενα αποτελέσματα
Σύντομος απολογισμός

Μελέτη Διαπολιτισμικής σύγκλισης στην Ελληνική Επικράτεια Μελέτη Αξιοποίησης της Ολιστικής – Βιωματικής Μεθόδου (Marketing Plan) Έρευνα Πεδίου: Διαπολιτισμική σύγκλιση στην Ελληνική Γλώσσα

Αποτελέσματα προγράμματος

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Μελέτη Διαπολιτισμικής σύγκλισης στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Μελέτη Αξιοποίησης της Ολιστικής – Βιωματικής Μεθόδου (Marketing Plan)
 • Έρευνα Πεδίου: Διαπολιτισμική σύγκλιση στην Ελληνική Γλώσσα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Εσωτερική αξιολόγηση
 • Εξωτερική αξιολόγηση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ– ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ :

 • Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Ολιστικής – Βιωματικής Μεθόδου γλωσσικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης
 • Πλατφόρμα Ασύγχρονης ΤηλεκπαίδευσηςΜεθοδολογία ενσωμάτωσης μειονοτικών ομάδων
 • Αφίσα – φυλλάδιο σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αλβανικά, Αραβικά, Ρωσικά, Αγγλικά) – spots TV, radio.
 • Παραγωγή του πεντάγλωσσου φυλλαδίου.
 • Παραγωγή φυλλαδίων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος.
 • Παραγωγή διαφημιστικών αφισών.
Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020