Τίτλος προγράμματος

«Ενίσχυση της προστασίας γυναικών προσφύγων και μεταναστριών επιζήσασων έμφυλης βίας μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες για την έμφυλη βία» 2

Ταυτότητα
Διάρκεια
01/12/2018- 30/9/2019
Χρηματοδότηση
UNICEF (80%)
Προϋπολογισμός
81.612 €
Συντονισμός / Υλοποίηση
ΚΕΘΙ
Εταίροι
Το ΚΕΘΙ υλοποιεί μόνο του το συγκεκριμένο έργο
Περιγραφή

 Το έργο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την UNICEF και περιλαμβάνει δράσεις παροχής διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες θύματα έμφυλης βίας καθώς και τη συγγραφή έκδοσης για παιδιά με θέμα τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η έκδοση θα μεταφραστεί και θα εκδοθεί και στην αγγλική γλώσσα σε αραβικά και φαρσί. 

Αποτελέσματα προγράμματος

Στο πλαίσιο του έργου 6 διερμηνείς παρείχαν τις υπηρεσίες τους για 5 μήνες σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες. Ειδικότερα, οι διερμηνείς παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε όλη την επικράτεια με τις εξής μορφές:  Δια ζώσης σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου κυρίως στο νησί της Μυτιλήνης.

Επίσης, μέσω skype ή  τηλεφώνου, σε όλες τις περιφέρειες αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες Φιλοξενίας, για κακοποιημένες γυναίκες ή θύματα βίας ή εν δυνάμει θύματα βίας  και στα παιδιά τους, του Δικτύου Δομών της ΓΓΙΦ όπου το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει την επιστημονική εποπτεία. Επίσης, παρείχαν συνοδεία σε γυναίκες πρόσφυγες ή μετανάστριες σε νοσοκομεία, σχολεία, νομικές δομές/φορείς, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομικά τμήματα, κ.α. στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων προνοιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, ανέλαβαν την συνοδεία γυναικών σε νοσοκομεία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, σε δομές ψυχικής υγείας για ψυχιατρική αξιολόγηση όταν κρίθηκε απαραίτητο, επίσης ανέλαβαν την συνοδεία από τα Συμβουλευτικά Κέντρα στους Ξενώνες Φιλοξενίας και κάλυψαν άλλες ανάγκες που προέκυψαν (σχολεία, φορείς επιμόρφωσης κ.α.).

Επίσης στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε η συγγραφή του βιβλίου με τίτλο: «Ο κόσμος από την αρχή» μια 4γλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά, αραβικά, και φαρσί) που απευθύνεται σε έφηβες/εφήβους με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με την έμφυλη βία.

 

Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα» υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Διάρκεια 18 μήνες
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το ARIADNE2: “Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women” αποτελεί συνέχεια
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης με στόχο την πρόληψη και
Διάρκεια 2017-2023
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
Διάρκεια 2015-2023