Τίτλος προγράμματος

Επιστημονικός Σύμβουλος στις Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών

Ταυτότητα
Διάρκεια
14 Μαρτίου 2003 - 30 Μαρτίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κ.Ε.Θ.Ι.
Εταίροι
-
Περιγραφή

Κεντρικός στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας και η ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους κυρίως ως προς την μεθοδολογία προσέγγισης των γυναικών.

Επιπλέον περιελάμβανε την εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων, την μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας προς τους φορείς υλοποίησης των σχεδίων δράσης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού όπως και τον προσδιορισμό του προφίλ του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Δράσεις / Υποέργα

Κατά τη διάρκεια του Έργου (2003 – 2008) υλοποιήθηκαν:

 • 56 Επιμορφωτικά Προγράμματα – ένα σε κάθε Σχέδιο Δράσης στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
 • 20 Επιμορφωτικά Προγράμματα για την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
 • 1000 επιμορφωμένοι σύμβουλοι, σε 240 δομές σε όλη την Ελλάδα.
 • On line Σύστημα Παρακολούθησης και Συντονισμού των σχεδίων δράσης

Στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 13 Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας της χώρας και οι εκπρόσωποι των 17 Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Παρακολούθησης και Συντονισμού των σχεδίων δράσης είχε δημιουργηθεί στο INTERNEΤ ο δικτυακός τόπος του έργου www.draseis-gynaikes.gr ο οποίος απευθυνόταν σε κάθε πολίτη που θέλει να ενημερωθεί σχετικά με το έργο και τους φορείς που εμπλέκονται.

Επιπλέον το ΚΕΘΙ για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση όλων των ενεργειών του έργου δημιούργησε ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα με στόχο την:

 • καταχώρηση συνεδριών ωφελούμενων
 • ενιαία Βάση Δεδομένων αποθήκευσης όλων των σχετικών πληροφοριών
 • κοινό πλαίσιο εργασίας για όλους τους εμπλεκόμενους του Μέτρου 5.3
 • ενιαίο πλαίσιο υλοποίησης & καταγραφή της συμβουλευτικής
 • δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου
 • ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων
 • επιπλέον στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν 12 Οδηγοί