Τίτλος προγράμματος

Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης

Ταυτότητα
Διάρκεια
Οκτώβριος 2006 – Δεκέμβριος 2007
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κ.Ε.Θ.Ι.
Εταίροι
Νομαρχία Μεσσηνίας, Δήμος Πρέβεζας, Επιμελητήριο Πέλλας, Department for Rights and Equal Opportunities – Presidency of the Council of Ministers (Ιταλία), National Information Centre for Women and Families’ Rights (Γαλλία), General Directorate for Equal Opportunities – Municipality of Madrid (Ισπανία)
Περιγραφή

Η προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση γυναικών σε τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στα τοπικά κέντρα λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων, καθώς και στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των περιοχών τους.

Δράσεις / Υποέργα
  •  Πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής
  • Καμπάνια ενημέρωσης
  • Σεμινάρια
  • Διακρατικές συναντήσεις
  • Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης.
  • Δημιουργία Ιστοσελίδας
  • Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020