Χρονολογία 2007

Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης Επιμορφούμενων Εκπαιδευτικών. Για μια Εκπαίδευση Ίσων Ευκαιριών Για Όλους και Όλες…

Τίτλος: «Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης Επιμορφούμενων Εκπαιδευτικών. Για μια Εκπαίδευση Ίσων Ευκαιριών Για Όλους και Όλες…»

Συγγραφέας/-είς: Α. Κορωναίου

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 19Χ19

Σελίδες: 88

ISBN: 978-960-89655-2-2

 

Περίληψη:

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο: «Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης Επιμορφούμενων Εκπαιδευτικών» έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και επιδιώκει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, αλλά και ευρύτερα στην εργασιακή και κοινωνική ζωή.

Αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις, με στόχο τη συνειδητοποίηση των κυρίαρχων αναπαραστάσεων και των στερεοτύπων των φύλων, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο του οικογενειακού, κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προτείνει «εργαλεία» σκέψης που θίγουν την ανισότητα των φύλων, παρουσιάζουν όμως και έναν τρόπο για την υπέρβασή τους.