Χρονολογία 2008

Διερευνώντας το Κοινωνικό Φύλο: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για την Εκπαίδευση

Τίτλος: «Διερευνώντας το Κοινωνικό Φύλο: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για την Εκπαίδευση»

Τίτλος πρωτότυπου έργου: «Investigating Gender: Contemporary Perspectives in Education» σε επιμέλεια των Becky Francis και Christine Skelton. Εκδοτικός οίκος: Open University Press, Χρονολογία έκδοσης: 2002

Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης: Καθ. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, εκπαιδευτική έρευνα, φεμινισμός, μεταδομισμός, μεταμοντερνισμός, ταυτότητες φύλου, ανδρισμός, θηλυκότητα, σεξουαλικότητα

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Ο συλλογικός τόμος «Investigating Gender: Contemporary Perspectives in Education» μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα με τίτλο: «Διερευνώντας το κοινωνικό φύλο: σύγχρονες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση». Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων ερευνών και θεωρητικών προσεγγίσεων, στο πλαίσιο της μελέτης του παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη άποψη για την κατασκευή των έμφυλων ταυτοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης, και για τις συνέπειες που μπορεί αυτές να έχουν στα άτομα.

Ο τόμος αποτυπώνει σύγχρονους προβληματισμούς και περιέχει άρθρα σημαντικών ερευνητών/-τριών και μελετητών/-τριών της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα φύλου. Αναδεικνύεται η δύναμη και η συνθετότητα της έννοιας της ταυτότητας, όσο και η σημασία της για μια νέα προσέγγιση στην παιδαγωγική θεωρία.

Η ελληνική μετάφραση του βιβλίου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προβληματίζονται για τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου και για τον τρόπο με τον οποίο το σχολικό πλαίσιο εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, καθώς και σε επιστήμονες ειδικούς/-ές της εκπαίδευσης και ερευνητές/-τριες που ασχολούνται με τη θεματική του φύλου. Επιπλέον, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και σε μελλοντικούς/-ές εκπαιδευτικούς.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο kethi@kethi.gr .

Επισυναπτόμενα αρχεία