Χρονολογία 2007

Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: Διερευνώντας τον Παράγοντα Φύλο στο Σχολικό Πλαίσιο

Εξώφυλλο της έκδοσης  "Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: Διερευνώντας τον Παράγοντα Φύλο στο Σχολικό Πλαίσιο"

   

Τίτλος: «Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: Διερευνώντας τον Παράγοντα Φύλο στο Σχολικό Πλαίσιο»

Συγγραφέας/-είς: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή και Δ. Σακκά (επιστημονική επιμέλεια)

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 21Χ29

Σελίδες: 152

ISBN: 978-960-89655-1-5

 

Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται στους/τις εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο, με τον οποίο μεγαλώνουν σήμερα τα αγόρια και τα κορίτσια και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ενδιαφέρουσας πρότασης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ταυτότητας και σχέσεων των φύλων.

Από την άλλη, καθώς περιέχει ερευνητικά εργαλεία που έχουν ελεγχθεί ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους μέσα από την επανειλημμένη εφαρμογή τους, μπορεί, ταυτόχρονα, να γίνει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια επιστημόνων και ερευνητών/-τριών Ψυχολόγων, Παιδαγωγών και Κοινωνιολόγων, φοιτητών/-τριών Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής και όλων όσοι/-ες ενδιαφέρονται για τις ταυτότητες φύλου στην εφηβική ηλικία και τη μελέτη του παράγοντα φύλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, εισάγει την κατάλληλη προβληματική, ώστε να εντοπιστούν οι διάφορες επιλογές και στάσεις των μαθητών και μαθητριών σε θέματα, όπως οι επαγγελματικές επιλογές, οι ανθρώπινες σχέσεις και η οικογένεια.