Χρονολογία 2005

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών. Επικοινωνιακές Δεξιότητες για τις Γυναίκες στην Πολιτική

   

Τίτλος: «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών. Επικοινωνιακές Δεξιότητες για τις Γυναίκες στην Πολιτική»

Συγγραφέας/-είς: Lesley Abdela (Μετάφραση: Γρ. Λάμπου)

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2005

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 130

 

Περίληψη:

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών: Επικοινωνιακές δεξιότητες για τις γυναίκες στην πολιτική» (Αθήνα 2005) είναι αποτέλεσμα του προγράμματος «Ίση συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων: Γυναίκες στην Καρδιά της Ευρώπης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.). Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει προβεί στην έκδοση του Εγχειριδίου αυτού για τις γυναίκες που θέλουν να εμπλακούν στην πολιτική, προτείνοντας τρόπους για την ενεργό συμμετοχή τους, με σκοπό να τις ενθαρρύνει να αποκτήσουν πολιτική συμμετοχή και παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Εγχειρίδιο έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, ώστε να αποκτήσουν μια εκλόγιμη θέση.

Το 1ο μέρος, περιλαμβάνει χρήσιμο ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό για τις (υποψήφιες) γυναίκες πολιτικούς εκθέτοντας την παρούσα κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και επιχειρήματα -με τη μορφή δομημένων ερωτήσεων και απαντήσεων- που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις γυναίκες στις ομιλίες τους ή/και σε συνεντεύξεις Τύπου. Επιπρόσθετα, αντλεί ενδιαφέρουσες πληροφορίες από παραδείγματα Καλών Πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε χώρες που πέτυχαν την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στα εθνικά τους κοινοβούλια (π.χ. Σουηδία, Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ.). Στο 2ο μέρος περιλαμβάνονται μοντέλα εργαστηρίων σε θέματα δεξιοτήτων επικοινωνίας με ενότητες που αφορούν στις δημόσιες ομιλίες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, τις συναντήσεις, τα δελτία τύπου κ.ά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το σπουδαιότερο, ίσως χαρακτηριστικό της έκδοσης, είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκδίδεται ένα εγχειρίδιο που αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνιακής πολιτικής των γυναικών. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε στην ελληνική, αγγλική, ουγγρική και ιταλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία