Χρονολογία 2008

Εγχειρίδιο Οργάνωσης Εκδηλώσεων Προβολής των Παρεμβατικών Προγραμμάτων (Δικτύωση με Τοπικές Αρχές, Τρόποι Επικοινωνίας)

Τίτλος: «Εγχειρίδιο Οργάνωσης Εκδηλώσεων Προβολής των Παρεμβατικών Προγραμμάτων (Δικτύωση με Τοπικές Αρχές, Τρόποι Επικοινωνίας)»

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Μ. Γκασούκα

Συνεργασία: Δ. Τσακμάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, παρεμβατική δραστηριότητα, σχολική κοινότητα, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

To παρόν Εγχειρίδιο συνδράμει την προσπάθεια εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών αναφορικά με την υλοποίηση των Παρεμβατικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις σχολικές συμπράξεις στο πλαίσιο του παρόντος Έργου.

Περιγράφει την έννοια, το περιεχόμενο και το σκοπό των παρεμβατικών δραστηριοτήτων, αναλύει τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής τους και παραθέτει παραδείγματα οργάνωσής τους. Παράλληλα, εξοπλίζει τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τους/τις μαθητές/-τριες με εμπειρία διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεων, η οποία είναι δυνατό να αποδειχθεί πολύτιμη, τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία