Χρονολογία 2000

Εικαστικά Παιχνίδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εξώφυλλο της έκδοσης "Εικαστικά Παιχνίδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Τίτλος: «Εικαστικά Παιχνίδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Συντονισμός Έκδοσης: Α. Βαφέα

Συγγραφέας/-είς: Ά. Κανάκη, Π. Καραντάνα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2000

Σχήμα: 14Χ21

Σελίδες: 32

Περίληψη:

Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που θέτουν ως στόχο την εκπαίδευση στο σεβασμό της προσωπικότητας και στην προώθηση της συνεργασίας-συλλογικότητας. Οι ομάδες των παιδιών, με τη βοήθεια κάποιου/-ας συντονιστή/-τρια αποκτούν «διαπολιτισμικό προσανατολισμό», καθώς εκπαιδεύονται να σέβονται τη διαφορά και να αποδέχονται την πολυμορφία.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο έντυπο, συνδέουν τη χειρωνακτική με την πνευματική εργασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε ομάδα παιδιών, ενώ σημαντικά παιδαγωγικά αποτελέσματα υπάρχουν για ομάδες παιδιών με δυσκολίες στο λόγο (όπως είναι τα αλλόγλωσσα παιδιά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά με προβλήματα λόγου, κ.λπ.).