Χρονολογία 2008

Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών & Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων

Η παρούσα έκδοση αφορά στη συνοπτική παρουσίαση του Έργου «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων / Τεύχος τελικής εκδήλωσης ενημέρωσης» που υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΙ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000-2006).