Χρονολογία 2000

«Φάκελος Παρεμβατικών Μαθημάτων: Ισότητα των δύο Φύλων – Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας»

   

Τίτλος: «Φάκελος Παρεμβατικών Μαθημάτων: Ισότητα των δύο Φύλων – Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας»

Συγγραφέας/-είς: Ο. Αδαμοπούλου, Α. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Ι. Σμυρνή, Λ. Φρόση, Θ. Χασεκίδου-Μάρκου

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2000

Σχήμα: 24Χ31

Σελίδες: 298

 

Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά σε επτά παρεμβατικά μαθήματα μέσης εκπαίδευσης (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγγλικά, Σ.Ε.Π. και Τεχνολογία) που έγιναν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 1999. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονταν στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση-Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας.