Χρονολογία 1999

Φάκελος Παρεμβατικών Μαθημάτων: Ισότητα των δύο Φύλων - Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας

Λίγα λόγια για την έκδοση

Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά σε επτά (7) παρεμβατικά μαθήματα μέσης εκπαίδευσης (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγγλικά, Σ.Ε.Π. και Τεχνολογία) που έγιναν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 1999. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση – Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση», που υλοποίησε το ΚΕΘΙ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας.