Χρονολογία 2001

Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων-Γεγονότα και Αριθμοί 2000

Τίτλος: «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων-Γεγονότα και Αριθμοί 2000»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2001

Σχήμα: 14,5Χ20,5

Σελίδες: 20

 

Περίληψη:

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων», (db-decision.de) που υλοποιεί το FrauenComputerZentrumBerlin σε συνεργασία με 17 διεθνείς εταίρους και στο οποίο το Κ.Ε.Θ.Ι. ήταν ο εθνικός εταίρος από την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων.

Το φυλλάδιο περιέχει: α) Γεγονότα και αριθμούς για τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια, στις επιτροπές και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), β) Μια επισκόπηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) Παραδείγματα στρατηγικών που μπορούν να εξασφαλίσουν ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε κορυφαίες πολιτικές θέσεις.