Χρονολογία 2004

Γυναίκες στα Συνδικαλιστικά Κέντρα Αποφάσεων: Το Χρονικό μιας Απουσίας

   

Τίτλος: «Γυναίκες στα Συνδικαλιστικά Κέντρα Αποφάσεων: Το Χρονικό μιας Απουσίας»

Συγγραφέας/-είς: Κ. Αρβανιτάκη

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2004

Σχήμα: 21Χ28

Σελίδες: 62

Περίληψη:

Το παρόν έργο, είναι αποτέλεσμα του Προγράμματος: «Ίση Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων – Γυναίκες στην Καρδιά της Ευρώπης», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Η έκδοση αυτή ξεκίνησε ως μια προσπάθεια του Κ.Ε.Θ.Ι. να καταγράψει τις γυναίκες που είναι εκλεγμένες στα όργανα διοίκησης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην έκδοση παρατίθενται και κάποια διάσπαρτα στοιχεία προηγούμενων ετών, τα οποία βρέθηκαν δημοσιευμένα κυρίως σε συνδικαλιστικά κείμενα, που είναι ωστόσο εντελώς ανομοιογενή και μη συγκρίσιμα μεταξύ τους, ελπίζοντας πως ίσως χρησιμεύσουν σε ερευνητές/-τριες που θα ενδιαφερθούν στο μέλλον.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα ελάχιστα και αποσπασματικά στοιχεία που είναι γνωστά για τη συμμετοχή των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα από τα πρώτα του βήματα. Τέλος, σκιαγραφείται η διαδρομή των γυναικείων σχημάτων που λειτούργησαν από τη δεκαετία του ’80 και μετά στις τριτοβάθμιες και σε ελάχιστες δευτεροβάθμιες οργανώσεις.