Χρονολογία 2015

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Υποψηφιοτήτων και των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015

Συγγραφέας: Ναυσικά Μοσχοβάκου
 
Έκδοση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Οκτώβριος 2015
 
Περίληψη:
Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων ετών, όπως αυτά παρατίθενται: α) στη σχετική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012), και β) στη σχετική Έκθεση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2015), καθώς και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όπως αυτά παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επισυναπτόμενα αρχεία