Χρονολογία 2000

Οδηγός: «Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και πιλοτική εφαρμογή»

Εξώφυλλο του Οδηγού «Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και πιλοτική εφαρμογή»

Συγγραφέας/-είς: Βιβή Κ. Σιδηρά, Αλέξανδρος Ε. Δεληστάθης Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Χρονολογία έκδοσης: 2000 (Έκδοση Δεύτερη)

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαμόρφωση και παρουσίαση ενός μεθοδολογικού εργαλείου ενίσχυσης της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης του Δικτύου των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής δράσης και παρέμβασης στο πεδίο της προώθησης του θεσμού της Δημιουργικής Απασχόλησης και της ισότητας ευκαιριών στην κατάρτιση, στην απασχόληση, στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Η μελέτη υποστηρίχθηκε από το ΚΕΘΙ και εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - Άξονας NOW (α΄ γύρος 1996-30/6/1998).