Χρονολογία 2020

Οδηγός για Επαγγελματίες Υγείας σε θέματα βίας κατά των γυναικών

Εξώφυλλο της έκδοσης "Οδηγός για Επαγγελματίες Υγείας σε θέματα βίας κατά των γυναικών"

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους/τις επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με τη διαχείριση των αναγκών των γυναικών θυμάτων έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να συμβάλλουν, από τον ρόλο τους, στην αντιμετώπιση, τη μείωση και την εξάλειψη αυτού του μείζονος σημασίας, κοινωνικού και δημόσιου προβλήματος.

Επισυναπτόμενα αρχεία