Χρονολογία 2020

Οδηγός για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του βιβλίου “Ο Κόσμος Από την Αρχή”

Εξώφυλλο του Οδηγού για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του βιβλίου “Ο Κόσμος Από την Αρχή”

O «Οδηγός για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του βιβλίου “Ο Κόσμος Από την Αρχή” αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Enhancing protection for refugee and migrant GBV survivors through increased access to GBV services and awareness raising activities», που υλοποιεί το ΚΕΘΙ από τον Απρίλιο 2020, σε συνεργασία με την UNICEF.

Ο Οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θέλουν να προβληματιστούν μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα φύλου και ειδικότερα σε θέματα έμφυλης βίας.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει κάποιες θεμελιώδεις θεωρητικές παραδοχές που αφορούν στο θέμα της έμφυλης βίας, παραπέμπει σε πολυάριθμους ιστότοπους, παραθέτει βιβλιογραφία για κάθε ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό και προσφέρει ικανό αριθμό από εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ή σενάρια παιδαγωγικής αξιοποίησης για καθεμία από τις ιστορίες του βιβλίου «Ο Κόσμος Από την Αρχή».