Χρονολογία 2005

Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Για την Ισότιμη Συνεργασία Γυναικών και Ανδρών στην Πολιτική»

   

Τίτλος: Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Για την Ισότιμη Συνεργασία Γυναικών και Ανδρών στην Πολιτική»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2005

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 172

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι αποτέλεσμα ολοκλήρωσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα: «Από τη θεωρία στην πράξη: για την ισότιμη συνεργασία γυναικών και ανδρών στην πολιτική», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου 2005.

Η έκδοση στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία και την αξία της συμμετοχής των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Επιπρόσθετα, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, αλλά και ενθαρρύνει –μέσα από το διάλογο που διεξάγεται μεταξύ φορέων, οργανισμών και ατόμων- τις γυναίκες να εμπλακούν ενεργά στα πολιτικά δρώμενα της χώρας τους.