Τίτλος προγράμματος

EQUAL - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στoν Xώρο Eργασίας

Ταυτότητα
Διάρκεια
2000-2005
Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%), Ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%)
Περιγραφή

Το έργο EQUAL - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ - Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στo Xώρο Eργασίας, υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2002-2005, στα πλαίσια του πρώτου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, επιχειρώντας, μέσα από καλά σχεδιασμένες και συμπληρωματικές δράσεις, να παρέμβει σε όλα τα επίπεδα του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των απαραίτητων μηχανισμών και εργαλείων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές καταπολέμησής του. 

Το έργο Equal-Ανδρομέδα αποτελεί συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας που έχει καταβληθεί τα τελευταία χρόνια από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και στοχεύει στη δικτύωση των Δομών στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας Γυναικών που λειτουργούν στη χώρα. 

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η σύσταση του Δικτύου Ανδρομέδα (τον Μάρτιο του 2000) το οποίο συνένωσε 12 δομές στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών από διάφορες περιοχές της χώρας με κύριο στόχο την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.

Οι δομές αυτές είναι: το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ), η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ (Δήμος Ροδίων), το ΚΕΚΑΝΑΜ (Κέντρο Υποστήριξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας), το ΕΡΓΑΝΗ, η EURICON ΕΠΕ (Κέντρο Πληροφόρησης – Υποστήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικής Δράσης των Γυναικών), το ΚΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ (Κέντρο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας), το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, το ΔΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (Κέντρο Στήριξης Γυναικών), η ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (Αμφιτρίτη), η ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κέντρο Πληροφόρησης κι Ενίσχυσης της Απασχόλησης Γυναικών), το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ (Γραφείο Ενημέρωσης και Προσανατολισμού Γυναικών Ορεστιάδας), και η ΗΓΕΜΟΝΗ (Ενιαίο ΚΕΚ Νομού Κυκλάδων). 

 Στο πλαίσιο του έργου επιχειρήθηκε: 
1. Η ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων στο πρόβλημα του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας. 
2. Η ευρύτερη υιοθέτηση και ενσωμάτωση των προτεινόμενων λύσεων σε πολιτικές που θα εφαρμοσθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
 

 

Σύντομος απολογισμός

Στόχοι του έργου ήταν:

Να υποστηρίξει συγκεκριμένες επιχειρήσεις και κλάδους στη διαδικασία ένταξης της ισότητας των δύο φύλων στη λειτουργία τους και ιδιαίτερα στον εντοπισμό και αντιμετώπιση των πιθανών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών

Να αναδείξει και διαδώσει τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του διαχωρισμού εντός συγκεκριμένων επιχειρήσεων και κλάδων

Να προωθήσει την απασχόληση και αυτοαπασχόληση των γυναικών σε τομείς όπου αυτές υπο-εκπροσωπούνται, καθώς και σε νέους τομείς της οικονομίας

Να συμβάλλει στην ανατροπή στερεότυπων, αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο χώρο εργασίας

Να επηρεάσει σε κεντρικό επίπεδο το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση του ζητήματος και να ενισχύσει τις διαδικασίες λήψης των απαραίτητων εκείνων μέτρων (νομοθετικών και άλλων) που απαιτούνται για την εξάλειψη του φαινομένου του διαχωρισμού.

Στο πλαίσιο των γενικών αυτών στόχων, καθώς και των ειδικότερων στόχων του υποέργου 9, που αφορούσαν τη δημιουργία δικτύων σε εθνικό και περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, εταίροι του έργου από πέντε περιφέρειες της χώρας:

Στερεά Ελλάδα - ACME Εκπαιδευτική

Θεσσαλία - ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ, ΔΟΚΠΥ, ΚΕΚΑΝΑΜ, ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Νοτίου Αιγαίου - ΗΓΕΜΟΝΗ, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

Κεντρικής Μακεδονίας ΕΡΓΑΝΗ, EURICON

Πελοποννήσου - ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

σύστησαν 5 περιφερειακά/τοπικά πιλοτικά δίκτυα στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησής τους, εκφράζοντας αφενός τη βούληση για μόνιμη δικτύωση με στόχο την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μέσω περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών και θέτοντας αφετέρου τις πρώτες βάσεις για τη δημιουργία μόνιμου πλαισίου διαλόγου για θέματα ισότητας και άρσης του έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.