Τίτλος προγράμματος

SURVIVOR: Ενίσχυση υπηρεσιών για μετανάστριες και προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας

Ταυτότητα
Διάρκεια
2018-2020
Χρηματοδότηση
Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προϋπολογισμός
712.174 ευρώ € Προϋπολογισμός ΚΕΘΙ: 176.550€
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών- Διοτίμα
Εταίροι
•Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) • International Rescue Committee (IRC) • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για μετανάστριες και προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του DG Justice, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2018-2020.

Στόχοι

• να ενισχυθεί η ποιότητα και προσβασιμότητα των ελληνικών υπηρεσιών για τις προσφύγισσες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας
• να ενισχύσει την ανάπτυξη προγραμμάτων για την έμφυλη βία (GBV) μέσω του διακρατικού διαλόγου και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, υλικών και GBV εργαλείων, στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα

• αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των επιζησασών και την παροχή πολιτισμικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών

• αύξηση παραπομπών προς τους παρόχους υπηρεσιών μέσω των προσφυγικών κοινοτήτων

• προσαρμογή των υπηρεσιών για την έμφυλη βία ανάλογα με τις πολιτισμικές και γλωσσικές ανάγκες των προσφυγισσών / μεταναστριών

• βελτίωση των γνώσεων, πρακτικών και δεξιοτήτων των επαγγελματιών

• ενίσχυση της προσβασιμότητας των ευρωπαϊκών κρατών σε βέλτιστες πρακτικές και παραγωγή σχετικού υλικού

Δράσεις / Υποέργα

Κύριες δραστηριότητες

• εκπαίδευση πολιτισμικών διαμεσολαβητριών

• κατάρτιση προσωπικού δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών στην εξειδικευμένη υποστήριξη σε επιζήσασες έμφυλης βίας

• καθιέρωση διαδικασιών λειτουργίας (SOPs) και μηχανισμού παραπομπών σε υπηρεσίες απόκρισης στην έμφυλη βία

• σχεδιασμός και υλοποίηση προκαταρκτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες

• παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, σε διάφορες γλώσσες

• δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή υλικού

• διεξαγωγή διακρατικών επισκέψεων ανταλλαγής δεξιοτήτων, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την έμφυλη βία, στην Ευρώπη

• υλοποίηση διαδραστικού εργαστηρίου σχετικά με την έμφυλη βία

Στο πλαίσιο του Έργου SURVIVOR, το ΚΕΘΙ συμμετέχει στο Πακέτο Εργασίας 2. Το ΠΕ2 επικεντρώνεται στην πρόσληψη και παροχή πολιτιστισμικών διαμεσολαβητριών/διερμηνέων για την υποστήριξη και ενίσχυση των υπαρχόντων παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτύου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των επιζήσασων προσφυγισσών και μεταναστριών. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) διερμηνέων, δύο (2) εκ των οποίων παρέχουν υπηρεσίες και στην τηλεφωνική γραμμή 15900 σε αραβικά και φαρσί.

Παραδοτέα / αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα παραδοτέα που έχει αναλάβει να εκπονήσει το ΚΕΘΙ είναι τα ακόλουθα:

• Φυλλάδια τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας και είναι διαθέσιμα σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αραβικά και φαρσί και ένα φυλλάδιο που έχει κυρίως εικόνες και απευθύνεται σε αναλφάβητες γυναίκες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση τους στις υπηρεσίες του δικτύου και να λάβουν υποστήριξη. https://kethi.gr/fylladia-symvoyleytikon-kentron-gynaikon-sta-aravika-sta-farsi-kai-ta-ellinika.

• Χαρτογράφηση των υπηρεσιών όπου παρέχεται διερμηνεία σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί).

• Επικαιροποιημένες διαδρομές παραπομπής όσον αφορά την παροχή διερμηνείας σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας σε 2 γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά).

Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Υπόλοιπη Ελλάδα.

• Διαδικτυακές αναρτήσεις με τις ώρες παροχής διερμηνείας.