Χρονολογία 2001

«Δικαίωμα στην Ισότητα: Από τη Νομοθεσία στην Καθημερινή Πρακτική» (Οκτασέλιδο Φυλλάδιο)

   

Τίτλος: «Δικαίωμα στην Ισότητα: Από τη Νομοθεσία στην Καθημερινή Πρακτική» (Οκτασέλιδο Φυλλάδιο)

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2001

Σχήμα: 20Χ20

Σελίδες: 8

 

Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ίσα Δικαιώματα: Από τη νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4ο Μεσοπρόθεσμο Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης).

Το οκτασέλιδο αυτό φυλλάδιο έχει σκοπό να ενημερώσει τις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση μισθωτής εργασίας για τα δικαιώματά τους και να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν όταν αυτά παραβιάζονται.