Χρονολογία 2005

«Εν τάξει»: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο

   

Τίτλος: «Εν τάξει»: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο

Συγγραφέας/-είς: Anna Wahl, Pia Höök, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag

Επιστημονική Επιμέλεια: Μαρία Γκασούκα (μτφρ. Χρ. Παππάς)

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2005

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 162

 

Περίληψη:

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εν τάξει: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο», (Αθήνα, 2005) είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας, την οποία ανέλαβε ομάδα ερευνητριών στη Σουηδία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γυναίκες στην Κορυφή» (Women to the Top), που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του «Συνηγόρου Ίσων Ευκαιριών» της Σουηδίας και χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βιβλίο επιδιώκει να αναδείξει τους μηχανισμούς της συμπληρωματικής ή ατελούς ένταξης των γυναικών στις ιεραρχικές οργανώσεις και οργανισμούς, αλλά και στα ελεύθερα επαγγέλματα.

Επίσης, αναφέρεται σε θεωρίες αγγλοσαξονικής και σκανδιναβικής έρευνας στους τομείς της οργάνωσης και των φύλων, αποτελώντας ένα δόκιμο οδηγό θεωρητικού προβληματισμού, ιδιαίτερα χρήσιμο για την ελληνική βιβλιογραφία. Ουσιαστικά, η εν λόγω έκδοση στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της συμβολής των γυναικών σε κάθε μορφή οργάνωσης, προτείνοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής της έμφυλης διάστασης στο ευρύτερο θεωρητικό corpus και στην κοινωνική έρευνα.