Χρονολογία 2007

Guide for Equality and Reconciliation of Work and Family Life

Τίτλος: «Guide for Equality and Reconciliation of Work and Family Life»

Συγγραφέας/-είς: Dr M. Gasouka

Φορέας: RESEARCH CENTRE FOR GENDER EQUALITY (KETHI)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 21Χ29,5

Σελίδες: 62

 

Περίληψη:

Ο συγκεκριμένος Οδηγός αποτελεί προϊόν της Διακρατικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «SEMELI», η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL και αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους/-ες επιθυμούν να πληροφορηθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Βασίζεται στην άποψη πως τα θέματα της άρσης των έμφυλων κοινωνικών διακρίσεων άπτονται των ενδοοικογενειακών σχέσεων και ειδικότερα της κατανομής των κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας, γεγονός που οδηγεί στο σημαντικό αίτημα της επίτευξης της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ανδρών και των γυναικών, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο των δράσεων των διακρατικών εταίρων και της Κ.Π. EQUAL εν γένει.