Χρονολογία 2008

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Συνοπτικός Οδηγός για Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς

Τίτλος: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Συνοπτικός Οδηγός για Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς»

Συγγραφέας/-είς: Το φυλλάδιο βασίστηκε στην έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι.: Π. Λαμπρόπουλος (2008) «Οδηγός για Συμβούλους Επιχειρηματικότητας: Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ίδρυση και Ανάπτυξης Επιχείρησης & Οργάνωση και Ανάπτυξη Γυναικείων Συνεταιρισμών

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Χρονολογία έκδοσης: 2008  Περίληψη:

Το 8σέλιδο αυτό φυλλάδιο συνιστά ένα εύχρηστο εργαλείο για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σε γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να συστήσουν γυναικείο συνεταιρισμό.

Το φυλλάδιο απαντά στις πλέον συχνές και άμεσες ερωτήσεις που τίθενται από γυναίκες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν α) στον επιχειρηματικό χώρο (δυσκολίες στο ξεκίνημα της επιχείρησης, σκοπός επιχειρηματικού σχεδίου, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, κ.λπ.), και β) στο συνεταιριστικό χώρο (είδη συνεταιρισμών, βασικές αρχές λειτουργίας / οφέλη / μέλη / όργανα διοίκησης / κύριες λειτουργίες συνεταιρισμών κ.λπ.).