Χρονολογία 2015

Η Δράση ως Αφετηρία Αναστοχασμού

Συγγραφέας: Τίνα Λυγδοπούλου Έκδοση: Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, Νοέμβριος 2015 Περίληψη: Συμπεράσματα και Προτάσεις Bάσει Υλοποιημένων Σχεδίων Δράσης Γυναικείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η έκδοση αυτή, αρχικά, είχε σκοπό την καταγραφή των επιμέρους Σχεδίων Δράσης Γυναικείων Οργανώσεων που συμμετείχαν στο Έργο «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Επιπλέον, η έκδοση αυτή παραθέτει ένα «μωσαϊκό» δράσεων, από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που συγκροτούν ένα παραδειγματικό και διδακτικό –για το Κράτος και τους Θεσμούς του– πλαίσιο, υλοποιημένο μέσα σε ρευστές κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες. Είναι μια καλή ευκαιρία, η Πολιτεία να αφουγκραστεί τα μηνύματα από το κοινωνικό αυτό πεδίο και χωρίς καμία διάθεση να κρύψει κάτω από το χαλί τις θεσμικές ευθύνες κράτους και διακυβέρνησης, να λειτουργήσει ενισχυτικά και συμπληρωματικά.

Τέλος, η προσεκτική ανάγνωση των Σχεδίων Δράσης, που υλοποίησαν οι Οργανώσεις αυτές, φέρνει τον αναγνώστη και την αναγνώστρια σε επαφή με ομάδες γυναικών, τις οποίες σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε τη δυνατότητα να προσεγγίσει τόσο άμεσα και να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, αλλά και τις δεξιότητές τους, όπως π.χ. τις Ρομνί, τις μετανάστριες, τις Αφρικανές γυναίκες της Αθήνας κ.ά. Ένα προς ένα τα Σχέδια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και αποτελούν άριστη τροφή για σκέψη και δράση.

Επισυναπτόμενα αρχεία