Χρονολογία 2007

Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα: Τα Ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Κ.Ε.Θ.Ι.

   

Τίτλος: «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα: Τα Ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Κ.Ε.Θ.Ι.»

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Βόνδα, Α. Ιορδανίδου, Α. Καπετανόπουλος, Ι. Προφύρη.

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 232

ISBN: 978-960-6737-01-5

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει την έρευνα του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο: «Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα», η οποία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων της γυναικείας μετανάστευσης στη χώρα μας (σε πανελλήνια κλίμακα) και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των διαδικασιών άφιξης και εγκατάστασης των γυναικών μεταναστριών, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησής τους στην ελληνική κοινωνία.

Στην έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση: α) του βαθμού στον οποίο η γυναικεία μετανάστευση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ατομική ή οικογενειακή, β) της συμμετοχής των μεταναστριών στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο, γ) των ευκαιριών και συνθηκών απασχόλησής τους, δ) των εμπειριών τους από τη διαδικασία μετανάστευσης, ε) των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και στ) των μοντέλων συγκατοίκησης και διαβίωσής τους.

Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπεί:

­    Να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για τη θέση των μεταναστριών στην κοινωνική ζωή, στον εργασιακό χώρο, εξετάζοντας τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνική ζωή.

­    Να συμβάλει στο σχεδιασμό πολιτικών, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν και βιώνουν κατά την άφιξη και παραμονή τους στη χώρα μας.

­    Να αναδείξει τους κύριους άξονες παρέμβασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και τη σταδιακή ένταξη των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία στο πλαίσιο της προώθησης ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα.