Χρονολογία 2003

Ίση αμοιβή- Προσοχή στο κενό

Η έκδοση «Ίση αμοιβή- Προσοχή στο κενό» αφορά στα Πρακτικά τριήμερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 30-31/01 & 01/02/2003 στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ίσης Αμοιβής του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ερευνητών/-τριών, επιστημονικών συνεργατών/-τριών, εθνικών και διακρατικών εταίρων του Προγράμματος της Ίσης Αμοιβής, αποτέλεσε την κορύφωση των δραστηριοτήτων του ΚΕΘΙ στην πορεία ολοκλήρωσης του Προγράμματος της Ίσης Αμοιβής και επίσης, αποτέλεσε, την πρώτη παράλληλη εκδήλωση για την Ισότητα των Φύλων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Α’ Εξάμηνο του 2003.

Οι ενότητες του Συνεδρίου ήταν έξι:

1.       Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα ανάμεσα στα Φύλα: στην Απασχόληση, στους Μισθούς και στην Ποιότητα της Ζωής

2.       Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ισότητας Αμοιβών

3.       Έρευνες του ΚΕΘΙ για την Ισότητα Αμοιβών στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων

4.       Εργαστήρια: Πλευρές που θα ανοίξουμε – Ανταλλαγή Ευρωπαϊκής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών

5.       Στρογγυλό Τραπέζι: Ισότητα Αμοιβών και Συλλογική Διαπραγμάτευση – Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

6.       Στρατηγικές για ίση αμοιβή στη Ευρώπη σήμερα.

Επισυναπτόμενα αρχεία