Χρονολογία 2004

«Καταπολεμώντας την Ανεργία των Γυναικών» Γυναικεία Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Ένταξη

Συνέδριο 27, 28 & 29 Μαρτίου 2003

«Καταπολεμώντας την Ανεργία των Γυναικών»

Γυναικεία Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Ένταξη