Χρονολογία 2017

Το λουλούδι της ισότητας - CEDAW για παιδιά

Η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) σε μορφή παραμυθιού για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Επισυναπτόμενα αρχεία