Χρονολογία 2007

Νέες Συνθήκες και Νέες Δεξιότητες στην Αγορά Εργασίας

   

Τίτλος: «Νέες Συνθήκες και Νέες Δεξιότητες στην Αγορά Εργασίας»

Συγγραφέας/-είς: Κ. Δημητρούλη, (Συμμετοχή: Α. Τικταπανίδου)

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 19Χ19

Σελίδες: 112

ISBN: 978-960-89655-5-3

 

Περίληψη:

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο: «Νέες Συνθήκες και Νέες Δεξιότητες στην Αγορά Εργασίας» αποτελεί μια σύνθεση των συνθηκών της αγοράς εργασίας στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΣΕ–ΑΔΕΔΥ, Έκθεση 2003, του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (2003), καθώς και σχετικής έρευνας του ΣΕΒ (2004), σε συνδυασμό με τις νέες δεξιότητες που είναι αναγκαίο να κατέχουν οι εργαζόμενοι/-ες σήμερα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως την πιο επίκαιρη νέα δεξιότητα. Παράλληλα, παρατίθενται αποτελέσματα έρευνας, η οποία προσανατολίζεται στη διερεύνηση των αναγκών και των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των τεχνολογιών αυτών.