Χρονολογία 2008

Οδηγός Διαδικασιών για την Επίτευξη των Μετρήσιμων Δεικτών του Έργου για την Ένταξη των Γυναικών στην Απασχόληση

Τίτλος: «Οδηγός Διαδικασιών για την Επίτευξη των Μετρήσιμων Δεικτών του Έργου για την Ένταξη των Γυναικών στην Απασχόληση» Συγγραφέας/-είς: Ε. Μάρη, Χρ. Κοντογεώργη Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Χρονολογία έκδοσης: 2008 Σχήμα: 17Χ24 Σελίδες: 56 ISΒN: 978-960-6737-05-3  Περίληψη:

Ο παρών Οδηγός περιγράφει τις διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών σε θέματα απασχόλησης. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει: α) τις βασικές αρχές λειτουργίας των Σχεδίων Δράσης, β) την οργάνωσή τους (π.χ. έμψυχο δυναμικό, χώροι υλοποίησης, εξοπλισμός κ.λπ.), και γ) το πλαίσιο συντονισμού, παρακολούθησης και υποστήριξης των Σχεδίων Δράσης.

Επίσης, παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών.