Χρονολογία 2008

Οδηγός για Γυναίκες Πρόσφυγες: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

   

Τίτλος: «Οδηγός για Γυναίκες Πρόσφυγες: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις»

Συγγραφέας/-είς: Σ. Αποστολάκη, Μ-Ι. Παρασκευά, Χ. Πρεπούδης, Γ. Ταταρίδης-Πάλλας

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2008

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 104

ISΒN: 978-960-6737-09-1

 

Περίληψη:

Στόχο του Οδηγού αποτελεί: α) η στήριξη της ισότιμης ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, β) η συμβολή στην καταπολέμηση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται απέναντί τους, και γ) η παροχή έγκυρης και αξιόπιστης τεκμηρίωσης κάθε πρόσφυγα, προκειμένου να ενταχθεί όσο πιο ανώδυνα και εύκολα γίνεται στην ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο Οδηγός αναφέρεται σε ζητήματα διαδικασίας παροχής ασύλου, απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υλικών συνθηκών υποδοχής προσφύγων, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, στον Οδηγό καταγράφονται τόσο οι επίσημοι φορείς που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τους/τις πρόσφυγες, όσο και οι φορείς (αρμόδια Υπουργεία, Μ.Κ.Ο.) που ενεργοποιούνται στα θέματα αυτά.