Χρονολογία 2002

Οδηγός Καλών Πρακτικών για το Συνδυασμό Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Εξώφυλλο της έκδοσης "Οδηγός Καλών Πρακτικών για το Συνδυασμό Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

   

Τίτλος: «Οδηγός Καλών Πρακτικών για το Συνδυασμό Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Παναγιώτα Πετρόγλου, Μαρία Δημητριάδη

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2002

Σχήμα: 15Χ21

Σελίδες: 208

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση είναι ένα από τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Καλές Πρακτικές για το Συνδυασμό Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που διεξήχθη στο πλαίσιο του Τέταρτου Προγράμματος Δράσης για Ίσες Ευκαιρίες Γυναικών και Ανδρών και οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γυναικών, έναν αυτόνομο οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων της Ισπανίας.

Η έκδοση του Οδηγού είναι σημαντική, εφόσον ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ένα σοβαρό ζήτημα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Στόχος αυτού του Οδηγού είναι να συμβάλει προς μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, όσον αφορά στο ζήτημα του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και προς τη διάδοση του περιεχόμενου του μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, που, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν σε αυτόν τον τομέα. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων, η δημόσια διοίκηση, οι οργανισμοί ισότητας, οι δικαστές, οι επιθεωρητές εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και, εν ολίγοις, κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας.

Ο Οδηγός αποτελείται από έντεκα κεφάλαια. Τα πρώτα δύο προσφέρουν μια γενική άποψη του θέματος του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και παραθέτουν βασικές έννοιες, στατιστικές και δείκτες, καθώς και την εθνική/κοινοτική νομοθεσία. Τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι οργανωμένα σύμφωνα με ορισμένα θέματα-κλειδιά για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: χρόνος εργασίας και ωράρια λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, άδειες, δομές στήριξης, συλλογική διαπραγμάτευση, εγγυήσεις δικαιωμάτων, εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσα ενημέρωσης και θετικές δράσεις.