Χρονολογία 2005

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Εξώφυλλο της έκδοσης "Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

   

Τίτλος: «Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Συγγραφέας/-είς: Α. Βελεσιώτου, Α. Βουγιούκα, Θ. Ζέης, Μ. Λιάπη, Φ. Μηλιώνη, Θ. Σμάγαδη

Επιμέλεια Έκδοσης: Θ. Ζέης, Φ. Μηλιώνη

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2005

 

Περίληψη:

Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο να συμβάλει αφενός στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και αφετέρου στη διάδοση του περιεχομένου του μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, που, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν σ’ αυτόν τον τομέα.

Στον Οδηγό καταγράφονται και αποτυπώνονται οι θέσεις και οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου είτε σε θεσμικό επίπεδο (κοινωνικός διάλογος) είτε σε εξωθεσμικό επίπεδο (κείμενα, άρθρα, κ.λπ.).

Μέσα από αυτόν τον Οδηγό οι αναγνώστες/-τριες μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για: α) γενικές έννοιες που αφορούν στο υπό εξέταση θέμα, β) το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, γ) τις καλές πρακτικές από επιχειρήσεις, δ) τις καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και ε) τις δυνατότητες και προοπτικές της πολιτικής της συμφιλίωσης, αλλά και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων.