Χρονολογία 2003

Οδηγός Συμβουλευτικής Γυναικών

   

Τίτλος: «Οδηγός Συμβουλευτικής Γυναικών»

Συγγραφέας/-είς: Μ. Χαρίτου-Φατούρου, Λ. Τατά-Αρσέλ, Α. Καββαδία, Α. Χλιόβα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2003

Σχήμα: 16Χ20

Σελίδες: 62

 

Περίληψη:

 

Ο Οδηγός αυτός έχει διαμορφωθεί, έτσι ώστε το περιεχόμενο, η δομή και η γλώσσα του να συμφωνεί με την πολιτική και τις πρακτικές του Κ.Ε.Θ.Ι. Βασίζεται στην αποσαφήνιση βασικών θέσεων, αρχών και δεοντολογίας για την ισότητα των φύλων στη συμβουλευτική διαδικασία. Ο Οδηγός απευθύνεται στο προσωπικό του Κ.Ε.Θ.Ι., αλλά και σε όσους/-ες εργάζονται στην εξειδικευμένη περιοχή της συμβουλευτικής γυναικών.