Χρονολογία 2007

Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Ισότητα των Φύλων. Ο ρόλος των Ανδρών στην Εργασία και την Οικογένεια. Τάσεις και Προβληματισμοί»

Τίτλος: Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Ισότητα των Φύλων. Ο ρόλος των Ανδρών στην Εργασία και την Οικογένεια. Τάσεις και Προβληματισμοί»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 178

ISBN: 978-960-89655-7-7

 

Περίληψη:

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας διοργάνωσε τριήμερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Ισότητα των Φύλων και ο Ρόλος των Ανδρών στην Εργασία και την Οικογένεια: Τάσεις και Προβληματισμοί», στην Αθήνα στις 10, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2006, με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έργου «Ισότιμοι Σύντροφοι: Επανεξέταση του Ρόλου των Ανδρών στην Εργασία και την Ιδιωτική Ζωή» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τις εργασίες του συνεδρίου και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ανάγκη συμφιλίωσης και εναρμόνισης των εργασιακών υποχρεώσεων των ανδρών με την οικογενειακή ζωή, μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά με τους γονεϊκούς ρόλους. Επίσης, στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών από εκπροσώπους Ευρωπαϊκών χωρών και έλληνες/-ίδες εμπειρογνώμονες σχετικά με το ρόλο των ανδρών στην ισότητα των φύλων.