Χρονολογία 1995

Πρακτικά Συνεδρίου: «Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών»

   

Τίτλος: Πρακτικά Συνεδρίου: «Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης:1995

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 312

 

Περίληψη:

Η αναζήτηση μέσων και μεθόδων για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μέσα από την πολιτική εκπαίδευση ήταν ο σκοπός του συνεδρίου που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 7 έως τις 9 Απριλίου 1994 με θέμα: «Εκπαίδευση και Ισότητα ευκαιριών» και με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας. Οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα που φιλοξενούνται στην έκδοση αυτή αποτελούν χρήσιμο υλικό προβληματισμού και καταγραφής λειτουργικών προτάσεων.