Χρονολογία 2001

Πρακτικά Συνεδρίου: «Στρατηγικές για την Ισότητα των Φύλων: Ευρώπη-Ελλάδα 1996-2005»

   

Τίτλος: Πρακτικά Συνεδρίου: «Στρατηγικές για την Ισότητα των Φύλων: Ευρώπη-Ελλάδα 1996-2005»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2001

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 157

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση «Στρατηγικές για την ισότητα των φύλων» αφορά στα πρακτικά του τριήμερου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα το 4ο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, που πραγματοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. στις 12-14 Οκτωβρίου 2000 στο ξενοδοχείο Caravel, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του 4ου, αλλά και η παρουσίαση του 5ου Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στο ευρύ κοινό. Το Συνέδριο κάλυψε τρεις (3) θεματικές ενότητες: «Ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές», «Γυναίκες και απασχόληση» και «Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα κέντρα αποφάσεων». Για κάθε μία από αυτές πραγματοποιήθηκε και αντίστοιχο εργαστήριο. Στόχος ήταν η παρουσία εκπροσώπων από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υλοποιήσει Προγράμματα στο πλαίσιο του 4ου Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στους τομείς που προαναφέρθηκαν.